Skaffa en ekonomisk plan till din BRF

En bostadsrättsförening bör ha en ekonomisk plan för att minska föreningens skulder och undvika lån. Det är också ett bra sätt att spara pengar då den ekonomiska planen kan användas för att ge tydlig information om föreningens ekonomi. Den upprättas ofta när hyresrätter ombildas till bostadsrätter, eller när det sker en nyproduktion.

Med en ekonomisk plan från https://interesta.se/ekonomiska-planer/ kan bostadsrättsföreningen upplåta sina bostadsrätter. Av Interesta får du hjälp med att utforma en hållbar och långsiktig ekonomisk plan som är en juridisk, teknisk och ekonomisk beskrivning av verksamheten hos er BRF. Med hjälp av en bra koll på intäkter och kostnader är det lättare att planera och undvika onödiga skulder och lån.

Fördelar med ekonomisk plan

Modern,Residential,Apartment,House,Home,Building,Complex,And,Outdoor,FacilityEn ekonomisk plan kan hjälpa bostadsrättsföreningen att sänka avgifter och boendekostnader, samt sätta upp en buffert för oförutsedda utgifter. Den är också nödvändig vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

  • Denna process inleds med en intresseanmälan, där alla intresserade kan anmäla att de är intresserade av att ombilda sina hyresrätter.
  • Efter intressetidens slut kallas alla till ett möte där de intresserade kan köpa lägenheten. Detta sker via en fullmakt eller på köpestämman.
  • Sist av allt tas en kontakt med banken, där ombildningskonsulterna i förväg lagt fram sin ekonomiska plan över köpet.

Ombildning av föreningar kräver ekonomisk plan

Banker bromsar ofta lån som söks av små bostadsrättsföreningar, lånen kan dessutom göras dyrare. Att göra föreningarna större kan vara en krånglig juridisk process där det krävs ekonomisk plan, nya stadgar och fusionsplan som måste godkännas på föreningsstämmorna. Bolagsverket och dagens långivare behöver också underrättas.

Det är viktigt att den ekonomiska planen är korrekt. En bostadsrättsförening i Mölndal hade gjort en plan där intygsgivarna godkänt sex lägenheter trots att detaljplanen endast hade utrymme för två stycken. I sådana fall kan det vara klokt att vända sig till en professionell certifierad intygsgivare som Interesta. Detaljplanen behöver alltid följas för att undvika skadeståndskrav från lägenhetsköpare. Att en bostadsrättsförening är liten kan innebära en sårbarhet enligt flera experter som GP har intervjuat. I Sverige finns över 2 500 bostadsrättsföreningar där antalet lägenheter är sex eller färre.

Scroll to top