Ett växande intresse för bitcoin

Bitcoin är en kryptovaluta som har kommit att bli en populär investering och allt eftersom det blir enklare att investera i kryptovalutan ökar också intresset.

Under de senaste åren har intresset för bitcoin ökat stort. Den höga volatiliteten, det vill säga att bitcoinkursen går upp och ned med kraftiga svängningar, gör bitcoin attraktivt. Att bitcoin numer ses som ett eget tillgångsslag kan vara ännu en anledning till att intresset har ökat. Bitcoin ses i större utsträckning som en investering istället för ett betalmedel. Eftersom finansmarknaden har ett ökat intresse av bitcoin och andra kryptovalutor har det kommit fler finansiella instrument som gör det lättare att investera i bitcoin. I och med att tillgängligheten ökar kan fler och fler investera i bitcoin, både småsparare och större aktörer. Exempelvis finns det finansiella instrument som certifikat där bitcoin är den underliggande tillgången och dessa är enkla att handla direkt från många aktörer. Att handla ett certifikat innebär att bitcoin inte ägs direkt.

Det digitala guldet

Bitcoin benämns ibland som det digitala guldet. Detta kan vara för att bitcoin inte har någon fordran på någon annan, precis som guld. Bitcoins värde är bundet till kodnyckeln som kan jämföras med guldet där ett guldmynts värde är hur mycket guld myntet innehåller. Bitcoin tillsammans med andra kryptovalutor har under den senaste tiden kommit att bli en naturlig del av en portfölj.

Investera i bitcoin

Det som bör tänkas på är att bitcoin är ett väldigt volatilt tillgångsslag. Snabba kursrusningar som sedan lett till brant nedsida. Det är hög risk med bitcoin. Hög risk kan ge en hög avkastning men det är bra att vara påläst innan bitcoin handlas. Att investera i olika tillgångsslag innebär risk. Volatiliteten kan vara en bidragande faktor till bitcoins popularitet. Ingen vet idag hur säker investering bitcoin är. Bitcoin kan ses som en bubbla men kan också vara här för att stanna.

Scroll to top