Ekonomi

Många upplever att de inte kan hålla i pengar; de förstår inte vart pengarna tar vägen, de vet bara att de försvinner. I sådana fall är man bekänt av att börja föra kassabok, för att ta reda på vad pengarna egentligen går till. Spara alla kvitton du samlar på dig under en månad. Det kommer att bli en faslig massa papper, så för in utgifterna i en anteckningsbok med jämna mellanrum: kanske en gång i veckan om du inte köper någonting så ofta, eller varje dag om du handlar ofta. Vid månadens slut har du det då svart på vitt hur mycket pengar du gjort av med, och framför allt till vad de har gått.

Nästa steg är att göra upp en budget för kommande månad. När du kan se klart och tydligt hur mycket pengar du spenderat på olika saker kan du sortera utgifterna i olika kategorier, exempelvis hyra, mat, nöjen, hobbies. Fundera nu över hur mycket som är rimligt att spendera inom varje kategori, med hänsyn till din månadsinkomst. Sätt sedan ett ”tak” för hur mycket pengar du ska spendera som mest inom varje kategori under en månad. Fortsätt spara kvitton för att se till att du verkligen inte gör av med mer. Om det blir pengar över inom en kategori, spara dem för nästa månads eventuella behov.

Om du märker att du fortfarande har svårt att få pengarna att räcka bör du fundera på hur du kan minska dina utgifter ytterligare. Kanske kan du byta el- och mobilabonnemang till sådana som är billigare och bättre motsvarar dina behov. Detsamma gäller abonnemang för internet och fast telefoni, men där bör du fundera på om du verkligen behöver dessa över huvud taget; det kanske räcker med att använda mobilen för telefoni och använda internet på skolan, jobbet eller biblioteket.

Scroll to top