SMSLÅN

Smslån utmärks av snabbheten i ansöknings-, beviljnings- och utbetalningsprocessen, och det är även denna snabbhet som används som det främsta argumentet i marknadsföringen av smslån. Andra utmärkande egenskaper för denna typ av lån är den korta löptiden och de låga lånebeloppen. Lånen kallas även ofta för ”snabblån”, ”snabbkrediter” eller ”korttidskrediter”.

Topplista SMSLån

Nu för tiden görs de flesta ansökningar om denna typ av lån inte via sms utan på låneföretagets hemsida. Termen sms-lån kan därför anses vara något missvisande, men den har hängt med sedan starten och är fortfarande det mest populära namnet i "folkmun".

Utlåningsverksamhet med små belopp och korta löptider, som det är fråga om här, är inte tillståndspliktig utan måste endast registreras hos Finansinspektionen. Det finns även undantagsregler som gäller lån av denna typ i konsument-kreditlagen, bland annat är företagen inte skyldiga att göra någon kreditprövning av låntagaren, vilket Konsumentverket reagerat mot. Många sms-låneföretag uppger dock att de kontrollerar låntagarens återbetalningsförmåga innan de beviljar lån. Tidigare uppgav många sms-låneföretag att de inte tog ut någon ränta, däremot utgick avgifter, som benämndes exempelvis låneavgift, kreditkostnad, administrationskostnad, administrationsavgift, handläggningskostnad, uppläggningsavgift eller helt enkelt avgift eller kostnad. Idag kallar dock de flesta sms-låneföretag sina avgifter för ränta, plus ibland andra avgifter med andra namn såsom de ovanstående.

En kund kan inte ha flera sms lån hos samma företag, men ingenting hindrar att han eller hon tar lån hos flera olika sms-låneföretag.

1778887-bankrupt

Europaparlamentet antog i januari 2008 ett direktiv som säger att alla lån över 200 euro ska omfattas av samma regler avseende information om lånets totalkostnad som större lån. Detta direktiv måste dock omsättas i nationell lagstiftning för att vinna giltighet.

Enligt en undersökning som Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten lät göra hösten 2007 skulle många av de tillfrågade avstått från att ha tagit sms-lån om de fått vänta minst ett dygn på pengarna, om de haft längre betänketid, om de förstått exakt vad det kostade eller fått bättre information om villkoren.

Scroll to top