Vad innebär egentligen en betalningsanmärkning?

Idag hörs det ofta prat om betalningsanmärkningar, om att det inte är bra osv. Men det är få som verkligen vet vad en betalningsanmärkning faktiskt är och vad det innebär.

Det är inte bara slarvers som råkar ut för det utan kan drabba folk på grund av otur också. Om du råkar ut för en, så finns det ändå möjligheter trots betalningsanmärkningar. Men det betyder inte att du ska vara orädd för att få en. För att undvika betalningsanmärkningar är det bästa sättet att ta reda på det du kan om hur det fungerar och vad det innebär.

Noteras hos kreditupplysningsföretag

En betalningsanmärkning är en uppgift om dig som noteras hos kreditupplysningsföretag om du inte skött dina betalningar. Om du inte betalar en faktura, inte betalar påminnelserna heller, så har du en skuld hos en fordringsägare. Då skickas detta till inkasso och där kan fordringsägaren, som kanske är ett företag, ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden via inkasso. Om du inte bestrider detta och om Kronofogden anser att detta är riktigt så beslutar de att du ska betala din skuld till fordringsägaren. Detta plockar i sin tur kreditupplysningsföretag upp, vilket de registrerar som en betalningsanmärkning.

Kan ge svårigheter i framtiden

Du får då en notering, alltså en betalningsanmärkning, på dig som håller i tre år. Detta kan skapa svårigheter vad gäller onlineköp, lån, anställning och annat i framtiden. Men det är inte bara obetalda fakturor som kan leda till betalningsanmärkning, skriver Expressen i en artikel:

”Vilka fler saker kan leda fram till en betalningsanmärkning? Bland annat missbruk av bankkonton, konkurser, utmätningsförsök, restförda skatter samt beslut om skuldsanering.”

Scroll to top